Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół badawczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierowniczka polskiego zespołu w projekcie

Dr hab. inż. Zofia Łapniewska

Dr hab. inż. Zofia Łapniewska

Zofia jest adiunktką w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania naukowe prowadzi w nurtach ekonomii ekologicznej, ekonomii feministycznej i (nowej) ekonomii instytucjonalnej. Tematem energii, a w szczególności transformacji energetycznej, zainteresowała się podczas stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (2012/13), poświęconego badaniom nad dobrami wspólnymi. Jej kolejny staż, już na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (2014), służył pogłębieniu wiedzy na temat działalności kooperatyw energetycznych w Niemczech, a przeprowadzone przez nią badania terenowe skupione były na jednej kooperatywie - BürgerEnergie Berlin. Wyniki tych badań zostały opublikowane w Journal of Co-operative Organization and Management (2019). Temat kooperatyw energetycznych - już na szerszą, europejską skalę – pozostał tematem jej kolejnych badań – tym razem na London School of Economics and Political Science (2015) – gdzie zajmowała się perspektywą płci w tych organizacjach oraz działaniami na rzecz większego uczestnictwa kobiet w jej strukturach. Wyniki jej badań zostały opublikowane w piśmie Energy Research & Social Science (2019). Obecnie pracuje nad artykułami podsumowującymi wyniki badań zarówno nad dużymi kooperatywami, jak i szerzej, nad transformacją energetyczną. 

Wybrane publikacje:

 1. Kasznik, D. & Łapniewska, Z. 2023. The end of plastic? The EU’s directive on single-use plastics and its implementation in Poland, Environmental Science & Policy 145: 151-163. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.005  
 2. Łapniewska, Z. 2022. Solidarity and mutual aid: Women organizing the ‘visible hand’ urban commons. Gender, Work & Organization 29(5): 1405-1427. https://doi.org/10.1111/gwao.12833  
 3. Łapniewska, Z. 2021. Urban Commons: Building a ‘Communal System’ of the Future. Social Policy Issues 55(4): 48–74. https://doi.org/10.31971/pps/146119 
 4. Łapniewska, Z. 2019. Energy, equality and sustainability? European electricity cooperatives from a gender perspective. Energy Research & Social Science 57: 101247. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101247 
 5. Łapniewska, Z. 2019. Cooperatives governing energy infrastructure: A case study of Berlin’s grid. Journal of Co-operative Organization and Management 7(2): 100094. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100094

Więcej na: https://scholar.google.pl/citations?user=rMK1Q_EAAAAJ&hl=pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik niemieckiego zespołu w projekcie

Prof. Dr Claudius Gräbner-Radkowitsch

Prof. Dr Claudius Gräbner-Radkowitsch

Claudius jest adiunktem w dziedzinie ekonomii pluralistycznej na Uniwersytecie Europejskim we Flensburgu w Niemczech oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Wszechstronnej Analizy Gospodarki na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linzu w Austrii. Oprócz zainteresowań filozofią ekonomii zajmował się tematyką porównawczą rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli zmian technologicznych i współzależności strukturalnych.

Claudius jest głównym wykonawcą projektu w Niemczech. Opierając się na swoich wcześniejszych pracach nad polaryzacją gospodarczą i modelami rozwoju w UE, skoncentruje się na analizie tego, w jaki sposób cechy strukturalne i współzależności determinują rozkład szans i wyzwań europejskiej zielonej transformacji na poziomie mezo i makro.

Wybrane publikacje:

 1. Gräbner-Radkowitsch, C. & Strunk, B. (2023). Degrowth and the Global South: The Twin Prooblem of global dependencies. Ecological Economics, forthcoming.
 2. Gräbner-Radkowitsch, C., Hager, T., & Hornykewycz, A. (2023). Competing for Sustainability? An Institutionalist Analysis of the New Development Model of the European Union. Journal of Economic Issues, 57(2), 676–683. https://doi.org/10.1080/00213624.2023.2203637
 3. Gräbner-Radkowitsch, C., Heimberger, P., Kapeller, J., Landesmann, M., & Schütz, B. (2022). The evolution of debtor-creditor relationships within a monetary union. Structural Change and Economic Dynamics, 62, 262–289. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.05.004
 4. Gräbner-Radkowitsch, C. (2022). Elements of an evolutionary approach to comparative economic studies: Complexity, systemism, and path dependent development. In B. Dallago & S. Casagrande (Eds.), Routledge Handbook of Comparative Economic Systems (pp. 81–102). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003144366-6
 5. Gräbner, C., & Hornykewycz, A. (2022). Capability accumulation and product innovation: An agent-based perspective. Journal of Evolutionary Economics, 32(1), 87–121. https://doi.org/10.1007/s00191-021-00732-9
 6. Aistleitner, M., Gräbner, C., & Hornykewycz, A. (2021). Theory and Empirics of Capability Accumulation: Implications for Macroeconomic Modelling. Research Policy, 50(6), 104258. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104258
 7. Gräbner, C., Heimberger, P., Kapeller, J., & Schütz, B. (2020). Is the Eurozone disintegrating? Macroeconomic divergence, structural polarisation, trade and fragility. Cambridge Journal of Economics, 44(3), 647–669. https://doi.org/10.1093/cje/bez059
 8. Gräbner, C., Heimberger, P., Kapeller, J., & Schütz, B. (2020). Structural change in times of increasing openness: Assessing path dependency in European economic integration. Journal of Evolutionary Economics, 30(5), 1467–1495. https://doi.org/10.1007/s00191-019-00639-6

Więcej na: https://scholar.google.de/citations?user=dAt0-rYAAAAJ&hl=de

Strona osobista: https://claudius-graebner.com/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawca projektu

Dr Maciej Grodzicki

Dr Maciej Grodzicki

Jestem pracownikiem IEFiZ UJ, a także absolwentem kierunku ekonomia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz socjologii na WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Doktorat z ekonomii obroniłem w 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Moje zainteresowania badawcze skupiały się dotąd wokół problematyki nierówności międzynarodowych, globalnych łańcuchów dostaw oraz rozwoju gospodarczego w krajach peryferyjnych. Prowadziłem badania sektorowe i makroekonomiczne, osadzone w nurtach ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia ewolucyjna i post-kaleckiańska), zorientowane na wypracowanie rekomendacji dla polityki przemysłowej w kraju. Za sprawą doświadczeń i inspiracji zebranych ze współpracy z ruchami ekologicznymi i związkami zawodowymi, moje badania ewoluowały w kierunku ekonomii ekologicznej i radykalnej ekonomii politycznej. Przyjmując głęboką współzależność procesów środowiskowych, społecznych i finansowych, poszukuję rozwiązań dla zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki w duchu dewzrostu.W ramach aktywności publicznej jestem członkiem zarządu Polskiej Sieci Ekonomii i działaczem związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Prowadzę blog na facebooku „Ekonomia poszła w las”.

Wybrane publikacje

 1. Grodzicki, M.J. 2022. Rynkowa gra w (k)lasy, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 349–376. za512.uj.edu.pl
 2. Grodzicki, M. J., Możdżeń, M. 2021. Central and Eastern European economies in a Goldilocks age: A model of labor market institutional choice. Economic Modelling, 104, 105626.
 3. Grodzicki, M. J., Skrzypek, J. 2020. Cost-competitiveness and structural change in value chains–vertically-integrated analysis of the European automotive sector. Structural Change and Economic Dynamics, 55, 276-287.
 4. Grodzicki, M. J., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J., Krzemińska, K., Łapniewska, Z., ... & Wójcik, G. 2020. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? diagnoza i rekomendacje. Raport z projektu finansowanego ze środków SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim [link].
 5. Grodzicki, M. J. 2018. Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej: Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej na: https://scholar.google.pl/citations?user=m4juY3kAAAAJ&hl=pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawczyni projektu

Dr Judyta Lubacha

Dr Judyta Lubacha

Dr Judyta Lubacha pracuje jako adiunktka w Katedrze Ekonomii i Innowacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Unwiersytetu Jagiellońskiego. Jej badania dotyczą innowacyjnej działalności przedsiębiorstw w tym wprowadzania eko-innowacji oraz rozwoju regionalnego. Beneficjentka licznych stypendiów i grantów na badania dotyczące rozwoju regionalnego: Grant Preludium (Społeczno-ekonomiczne środowisko w regionie a działalność innowacyjna przedsiębiorstw”); grant badawczy DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dla stydentów i młodych naukowców („Kapitał Intelektualny regionów w Unii Europejskiej”); Stypendium Narodowego Banku Polskiego dla doktorantów; Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego dla pracy magisterskiej. Jej najnowsze zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju zrównoważonego i gospodarki obiegu zamkniętego.

Najnowsze publikacje:

 1. Lubacha, J. (in print), The economic dimension of sustainable development. In: Organizing Sustainable Development Edited By A. Kuźniarska, K. Mania, M. Jedynak. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003379409-5/economic-dimension-sustainable-development-judyta-lubacha
 2. Lubacha, J. (2023), The Role of Regional Intangible Assets for the Innovation Activity of Enterprises: The case of Polish Regions. Journal of the Knowledge Economy, doi: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01127-w
 3. Lubacha, J., Wendler, T. (2021), Do European Firms Obey the Rules? Environmental Innovativeness in Light of Institutional Frameworks. Industry and Innovation, doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2021.1929869
 4. Lubacha, J. (2021), Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności  innowacyjnej przedsiębiorstw. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (The role of a socio-economic environment in an innovation activity of enterprises : Poland against the background of chosen European Union countries). Kraków:  WUJ. ISBN: 978-83-233-4989-1
 5. Lubacha, J. (2020), The Role of Cooperation on the Innovation Activity of Enterprises. Case of Polish Regions, Journal of Urban and Regional Analysis, 13(1), 19-34 https://doi.org/10.37043/JURA.2021.13.1.
 6. Lubacha, J. (2019). Regional innovation systems of Polish regions. [in:] A. P. Balcerzak, I. Pietryka (eds.) Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics. Institute of Economic Research, Olsztyn, pp. 226-231. http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/57/59/87-3

Więcej na: https://scholar.google.pl/citations?user=7TVmoL4AAAAJ&hl=pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorant

Mgr David J. Petersen

Mgr David J. Petersen

David J. Petersen jest socjo-ekonomistą, a obecnie doktorantem i asystentem naukowym na Uniwersytecie Europejskim we Flensburgu (katedra Assistant Professor of Pluralist Economics). Jego badania koncentrują się na gospodarkach przyszłości i ekonomii pluralistycznej, zrównoważonym rozwoju miast, nauce publicznej, transformacji społeczno-ekologicznej i postwzroście. Wcześniej był pracownikiem naukowym w Norbert Elias Center for Transformation Design & Research w transdyscyplinarnym projekcie realizowanym wspólnie z miastem Flensburg dotyczącym rozwoju obszarów miejskich zorientowanego na wystarczalność oraz implikacji zrównoważonej polityki dotyczącej gruntów. Jest także współzałożycielem Economists for Future e.V. i współredaktorem cyklu debat w magazynie Makronom.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorant

Mgr Damian Tomczyk

Mgr Damian Tomczyk

mgr Damian Tomczyk – członek polskiego zespołu w projekcie – jest absolwentem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowe prace naukowe, tj. prace dyplomowe nawiązywały tematycznie do ekonomii zrównoważonego rozwoju głównie w aspekcie czystej i dostępnej energii. Traktowały o tym: praca licencjacka zatytułowana „Analiza sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce na przykładzie rynku fotowoltaiki w latach 2015-2020” oraz praca magisterska pt. „Diagnoza poziomu rozwoju polskich klastrów energii”. W obu pracach autor ukazywał możliwości transformacji polskiego sektora energetycznego. Tematyką tą zainteresował się głównie w ramach zdobytego doświadczenia zawodowego (2020/2021) oraz uczestnictwa w rynku energii jako prosument energii odnawialnej. Obecnie pracuje nad artykułami podsumowującymi wyniki badań zgromadzonych w ramach prac dyplomowych.